Photograph

Name

AKITA Fusamichi

Affiliation

Research Institute for Interdisciplinary Science

Title

Associate Professor

Sex

male

Research areas, keyword

Structural Biology, Photosynthesis

 
 

Research Achievement (Published Thesis) 【 display / non-display

 • Subject:Light-induced structural changes and the site of O=O bond formation in PSII caught by XFEL

  Language:English

  Kind of Publishing:Academic Journal

  Journal name:Nature, Nature: New biology (p.383 - 393)

  Publish date:2017.02

  Author:Michihiro Suga*,Fusamichi Akita*,Michihiro Sugahara,Minoru Kubo,Yoshiki Nakajima,Takanori Nakane,Keitaro Yamashita,Yasufumi Umena*,Makoto Nakabayashi*,Takahiro Yamane,Takamitsu Nakano,Mamoru Suzuki,Tetsuya Masuda,Shigeyuki Inoue,Tetsunari Kimura,Takashi Nomura,Shinichiro Yonekura,Long-Jiang Yu*,Tomohiro Sakamoto,Taiki Motomura,Jing-Hua Chen,Yuki Kato,Takumi Noguchi,Kensuke Tono,Yasumasa Joti,Takashi Kameshima,Takaki Hatsui,Eriko Nango,Rie Tanaka,Hisashi Naitow,Yoshinori Matsuura,Ayumi Yamashita,Masaki Yamamoto,Osamu Nureki,Makina Yabashi,Tetsuya Ishikawa*,So Iwata,Jian-Ren Shen*

  Co-writerThe multiple authorship

  DOI:10.1038/nature21400

 • Subject:Native structure of photosystem II at 1.95 angstrom resolution viewed by femtosecond X-ray pulses

  Language:English

  Kind of Publishing:Academic Journal

  Journal name:Nature

  Publish date:2015.01

  Co-writerThe multiple authorship